Prognosekaarten : België   -  Nederland                  ♦ Meteoactueel


♦ Deze kaarten geven een prognose en mogen nooit gebruikt worden voor operationele doeleinde. ♦